logo

Pravidla provozu lodí

Obecná pravidla provozu motorových lodí ve Skandinávii

1/ Řízení lodi je povoleno osobám starších 15 let.

2/ Řiďte se pokyny majitele lodi a nechte si předvést manipulaci s motorem, nádrží a celou lodí. Benzín nakupujte vždy tam, kde určí majitel – správce. Každý motor má jiný poměr míchání benzín/olej a při neodborném namíchání, může dojít k jeho poškození. Na nedostatky upozorněte majitele již při přebírání. Na pozdější reklamace nemusí být již brána zřetel.

3/ Vždy noste záchranou vestu a ověřte si, že je konstruovaná na Vaši hmotnost.

4/ Při špatné viditelnosti, hustém dešti, sněžení, mlze, prudším větru a vzedmutém moři je zakázána jízda na lodi. Pokud Vás zastihne takové počasí již na vodě, snažte se dostat co nejrychleji ke břehu nebo se zakotvěte na chráněném místě.

5/ Na loď sebou vždy berte mobilní telefon s číslem majitele nebo přátel na druhé lodi nebo na břehu. Požádejte majitele o mořskou mapu a na otevřené moře si berte kompas nebo navigaci GPS.

6/ Neosvětlené lodě se před setměním musí vždy vrátit zpět do přístavu.

7/ Majitel lodi zodpovídá za svoje hosty na lodích a proto může i bez udání příčiny zakázat jejich používání. V případě předpokladu rychlého zhoršení počasí svoláváme telefonicky lodě zpět do kempu, Mějte prosím u sebe trvale telefon, jde především o vaši bezpečnost!

8/ Před vyplutím si ověřte, jestli má loď nouzová vesla a dostatek benzínu - běžně jsou na lodi dva kanystry, doporučujeme je mít oba plné. V případě výrazného zhoršení počasí může být návrat do kempu výrazně delší.

9/ Zákaz kouření a manipulace s ohněm se vztahuje na osoby sedící u motoru.

10/ Zákaz požívání alkoholických nápojů na lodi.

11/ Rybář sedící vpředu hlídá za jízdy hloubku před lodí. Používejte na sonaru funkci depth alarm (alarm hloubky) nastavený alespoň na 3 metry. Před prvním výjezdem se poraďte se správcem kempu o místech vhodných pro rybolov, neriskujte zbytečným zajížděním na úplné mělčiny. Naše lodě mají několik tun a jakýkoliv kontakt například vrtule se dnem vede k jejímu zničení!

12/ Dbejte bezpečných vzdáleností od ostatních lodí, plovoucích rybích sádek, bójí, podvodních kabelů… Pozor na plovoucí předměty, které mohou býtpřímo na hladině - zažili jsme už i paletu, která na delší vzdálenost vůbec není viditelná.

13/ Při poškození lodi nebo motoru, je majitel lodi povinen poskytnout náhradní loď v nejbližším možném termínu. Pokud je loď v ceně chaty, nevrací se rozdíl za nepoužívání lodi z důvodu špatného počasí nebo jejího poškození.

14/ Loď vracejte vždy ve stavu v jakém byla při převzetí – uklizenou. Cena za případný úklid lodi je vyvěšena přímo v kempu.

15/ Pokud zbude v nádrži Vámi zaplacený benzín, můžete žádat o jeho proplacení majitelem. Za normálních podmínek je loď předávána s plně natankovanou nádrží a vracena také v tomto stavu.

16/ Nájemce i uživatel lodi nese plnou zodpovědnost za loď a její součásti. Při jejím poškození nebo zničení je povinen škodu majiteli v plném rozsahu nahradit. Doporučuji se na tuto eventualitu pojistit již v ČR neboť ceny lodí i oprav jsou v Norsku velmi vysoké. Pokud zákazník škodu neuhradí, může se stát, že majitel lodi dá tuto záležitost k soudu.  Při nezaplacení může být škoda vymáhána při příští návštěvě Norska již na hranicích.

17/ Většina majitelů má lodě pojištěny. Tato pojistka se však nevztahuje na vrtuli, motor a kormidlo.

18/ Doporučuji, aby na každé lodi byl alespoň jeden člověk ovládající základy angličtiny.

Od 1.5. 2010 se v Norsku zavádla nutnost vlastnictví průkazu „Vůdce malého plavidla“. Vztahuje se na lodě nad 8 m délky nebo s motorem nad 25 HP a to na osoby narozené po roce 1980. Stačí aby tento průkaz vlastnila 1 osoba na lodi.

reklama_intext02

Zde se nacházíte

Ubytování -> Ceník

Užitečné odkazy

Aktuální kurzovní lístek

EUR Vlajka meny EUR